Als erkend installatiebedrijf zijn we gecertificeerd om onderhoud/keuringen te verrichten aan gasinstallaties, water, riool en Cv-installaties. Met een vakkundig serviceteam staan wij klaar voor service, onderhoud en reparatie.

Waarom is onderhoud belangrijk?
Storingen aan gastoestellen ontstaan vaak door gebrek aan onderhoud.
Met periodiek onderhoud kunt u klachten voorkomen. Bovendien zorgt regelmatig onderhoud voor een langere levensduur van uw toestel.
Naast deze technische voordelen is er ook het veiligheidsaspect.
Slecht onderhoud kan tot gevaarlijke situaties leiden (gasontploffingen, koolmonoxide vergiftiging, etc.).
Om uw installatie in optimale en veilige conditie te houden is jaarlijks onderhoud aan te bevelen. Fabrikanten van toestellen verwijzen hiernaar in hun garantiebepalingen. Daarom bieden wij u diverse servicecontracten aan waarbij de kwaliteit van uw installatie gewaarborgd wordt.

Wat houdt het onderhoud in?
Tijdens het onderhoud wordt de installatie uitgebreid getest op alle mogelijke onderdelen, met betrekking tot het functioneren en de veiligheid.
Daarnaast wordt de installatie (gas, lucht en waterzijdige elementen) grondig gereinigd.
Hierbij worden bij de gasleiding, de rookgas afvoer en de luchttoevoer aansluiting gecontroleerd. Ook meten wij de verbranding op CO2 en O2 waarna wij het toestel inregelen op maximale efficiency en minimale uitstoot.

Bij de aanschaf van nieuwe – door ons geplaatste – CV installaties kunt u gebruik maken van één van onze servicecontracten, dat vele voordelen biedt.
Neem hier contact met ons op voor meer informatie.
Struycken onderhoudt installaties voor zowel woningbouw als utiliteitsbouw (nieuwbouw en bestaande bouw).

Wat is er veranderd?
Op 28 mei 2019 heeft de Tweede kamer een wetsvoorstel aangenomen om het werken aan CV installaties en gasverbrandingsinstallaties te reguleren. De gasketelwet.

Doel van deze wet:
Het aantal koolmonoxide ongevallen en slachtoffers naar beneden brengen. Om dit te bereiken moet het aantal fouten bij werkzaamheden aan gasinstallaties worden verminderd én moeten fouten worden opgemerkt tijdens de controle voordat de installatie in gebruik wordt gesteld.
Dat betekent dat alleen nog vakbekwame installatiemonteurs werkzaamheden aan cv- toestellen en gasverbrandingsinstallaties mogen uitvoeren.

Wat valt onder de wet?
De wet gaat over “het uitvoeren van werkzaamheden aan gasverbrandingstoestellen en bijbehorende luchttoevoer en rookgasafvoer, inclusief het controleren (metingen) en in gebruikstellen van de gasverbrandingsinstallatie na de uitgevoerde werkzaamheden.”
Het betreft dus gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen.
Zowel bij nieuwbouw, verbouw als bestaande bouw (onderhoud).

Protocol voor controle
Eén van de eisen is dat volgens een vast protocol de installatie moet worden gecontroleerd en veilig bevonden, na uitvoering van de werkzaamheden. Dit mag alleen gedaan worden door de vakbekwame monteur. Die moet vaststellen dat er geen risico bestaat op het vrijkomen van koolmonoxide. Ook de rookgasafvoer en luchttoevoer moeten worden gecontroleerd, zelfs wanneer hier geen werkzaamheden aan zijn uitgevoerd.
Pas daarna mag de installatie (weer) in gebruik worden gesteld. Ook uw CV/Gas systeem moet op deze wijze geïnspecteerd en gekeurd gaan worden.

Wat betekent dit voor ons?
We hebben het CO certificaat en werken met CO keur, we zijn geaccrediteerd. Zo kunnen we in de toekomst uw CV of gastoestel conform wet- en regelgeving blijven controleren en onderhouden.